1.0. SINOPSIS KURSUS

Kursus ini bertujuan melihat peranan bahasa Melayu dan perkembangannya dalam dunia Teknologi Maklumat.Isu-isu yang menjadi topik perbincangan ialah kesan daripada perkembangan teknologi maklumat kepada pengguna dan pengamal bahasa Melayu yang merangkumi pelbagai bidang.

 

2.0. OBJEKTIF KURSUS

       Pada akhir kursus ini,pelajar diharap dapat

       2.1. Memahami isu-isu bahasa Melayu dalam bidang teknologi Maklumat

       2.2. Mengetahui aspek dan teknik dalam proses pengajaran bahasa dalam teknologi maklumat

       2.3. Menganalisis bahan pengajaran dan pembelajaran berbentuk teknologi ICT

 3.0. KANDUNGAN KURSUS

      3.1. Pengenalan kepada teknologi maklumat

      3.2. Teori dan konsep pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu berasaskan teknologi maklumat

      3.3. Penyepaduan kurikulum: Membaca dan seni bahasa

      3.4. Multimedia dan aplikasinya dalam pemelajaran bahasa Melayu

      3.5. Peranan internet dalam pendidikan bahasa

      3.6. Pengajaran dan pembelajaran bahasa secara Online

            3.7. Isu bahasa Melayu dalam teknologi maklumat dan komunikasi

Oleh Nik Rozman (804936)